Du är här

2020-06-25 - Miljö

Svenskar fortsatt duktiga på återvinning

Enligt den årliga undersökningen Återvinningsbarometern så fortsätter svenskarna att återvinna i hög utsträckning.

Återvinningsbarometern genomförs med syfte att undersöka invånarnas upplevelse av vanor kring och inställning till återvinning. Årets upplaga visar att så många som 97 procent av svenskarna uppger att de återvinner både tidningar och förpackningar. Bland de som angav att de återvann mest var äldre personer mellan 65-79 varav 99 procent svarade att de återvinner.

Dock så visar även undersökningen att ungefär 1 av 5 förpackningar hamnar bland hushållssoporna istället för i återvinningen. De två främsta anledningarna till att förpackningar hamnar i hushållssoporna angavs vara att det var bekvämare att slänga allt i soporna och att det fanns dåligt utrymme i hemmet för återvinning. 

Generellt så uppges hushåll i småhus vara bättre på att återvinna jämfört med hushåll i flerfamiljshus. Den typ av förpackning som samtliga hushåll var bäst på att återvinna var glasförpackningar varav nästan 90 procent av alla förpackningar återvinns.

Undersökningen är utförd av SIFO på uppdrag av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). Du kan klicka här för att ta del av undersökningen i sin helhet.

 

Dela med dig av denna artikel på: