Du är här

2020-06-24 - Nyheter/Reportage
Foto: Lena Landar

Miljonbelopp till suicidprevention

Under de senaste fem åren har det skett i genomsnitt 19 självmord per år i länet. Nu skjuter regeringen till 4,7 miljoner kronor som ska gå till att förbättra det förebyggande arbetet mot självmord bland länets regioner och kommuner.

Pengarna skjuts till i en överenskommelse mellan Sveriges kommuner och regioner, SKR, och regeringen om att främja den psykiska hälsan bland landets befolkning. Det nära fem miljoner kronor stora stödet ska gå till att bland annat starta en arbetsgrupp med deltagare från Region Västernorrlands och samtliga av länets kommuner som ska ta fram en handlingsplan för hur man kan minska antalet självmord i länet. 
– Målet är att öka kunskapen kring suicid och vad olika organisationer och verksamheter kan göra för att förebygga dem, säger Johannes Dock, folkhälsoplanerare i Region Västernorrland.

På Regionens hemsida nämns fyra målgrupper där det är särskilt angeläget med förbättrad suicidprevention: äldreomsorgen (där de flesta självmord sker), socialtjänst och hälso- och sjukvård (många som begår självmord har tidigare varit i kontakt med socialtjänst och/eller sjukvården), inom skolan (för att förbättra och främja psykisk hälsa bland elever) och anhöriga till de som begått eller har försökt begå självmord (dessa bedöms som riskgrupper och bör få mer stöd och hjälp).

Förutom Region Västernorrland och länets sju kommuner så ingår även Kommunförbundet och samordningsförbunden i länet i satsningen.

Mår du dåligt och behöver hjälp eller stöd?

Du kan kontakta vården för att få hjälp vid psykisk ohälsa, både genom att kontakta Vårdguiden 1177 och genom att ta kontakt med din närmaste hälsocentral. Går du i självmordstankar och behöver akut hjälp så kan du ringa 112 eller ta dig till närmaste akutmottagning för att få omedelbar hjälp. 

Örnsköldsviks kommuns hemsida nämns flera stödnummer du kan kontakta för att få hjälp och stöd eller bara behöver någon att prata med. Du kan kontakta samtliga oavsett om det är du själv eller någon annan som är i behov av stöd:

Självmordslinjen (föreningen Mind)
Tel: 90101, dygnet runt
Chatt webb: https://mind.se/sjalvmordslinjen
Föräldratelefon tel: 020-85 20 00 vardagar 10–15 
Äldretelefon tel: 020-22 22 33, vardagar mellan 10–15

SPES – Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd
Tel: 08-34 58 73, telefonjour alla dagar 19−22 
webb: www.spes.se

Jourhavande präst 
Kommer du i kontakt med via 112 alla dagar 21–06
webb: www.svenskakyrkan.se
chatt: Svenskakyrkan.se/jourhavandeprast

För hjälp och stöd rörande framförallt barn och yngre personer:

Jourhavande kompis
En chattjour för barn och unga upp till 25 år måndag–fredag 18–22, lördag–söndag 14–18 
chatta via webb: http://www.jourhavandekompis.se eller sms:a Kompis till 71700

BRIS
Tel: 11 61 11, måndag–söndag 14–21 och onsdag 17–21
webb: www.bris.se
chatt: https://www.bris.se/for-barn-och-unga/logga-in

BRIS - vuxentelefon om barn 
Tel: 077-150 50 50, måndag–fredag 11–13

 

 

Dela med dig av denna artikel på: