Du är här

2020-06-23 - Nyheter/Reportage
Foto: Pressbild

Vattendrag i Örnsköldsvik ingår i rekordstort vattenvårdsprojekt

Vattenvårdsprojektet Ecostreams for Life, med en budget på 179 miljoner kronor, har fått grönt ljus. Projektet blir det största vattenvårdsprojektet av sitt slag i Sverige någonsin och i projektet så kommer det bland annat ingå att återställa och bevara vattendrag och vattenlevande arter i Moälven och Hemlingsån.

Under flottningsepoken så var det många vattendrag som blev förstörda eller rensade vilket har lett till negativa ekologiska och biologiska effekter på vattenmiljöer samt att djurarter i områdena idag är hotade. I projektet Ecostreams, som är ett samarbete mellan Länsstyrelserna i Jämtland, Västernorrland och Västerbotten, ska flottrensade vattendrag restaureras och återställas. Arbetet kommer att genomföras i Öreälven med flera biflöden till Storforsen ovanför Örträsk i Västerbotten, Ammerån, Åre och Rörström i Jämtland samt Moälven och Hemlingsån i Västernorrland. Bland de djurarter som arbetet kan rädda finns bland annat lax och flodpärlmussla.
– I projektet kommer vi att förbättra förutsättningarna för att kunna stärka populationer av hotade arter som lax och flodpärlmussla. Det kommer göras genom åtgärder för att förbättra och öka mängden livsmiljöer samt odla flodpärlmussla, men också genom att upplysa olika aktörer som verkar kring vattendragen om hur ekosystemen fungerar och vilka värden som finns i Natura 2000-områdena. Efter projektet kommer vi ha restaurerat över 140 kilometer vattendrag som kommer ha en avsevärt bättre möjlighet att vara hem för flodpärlmussla och laxyngel, säger Fredrik Schaerström, Länsstyrelsen Västernorrland, i ett pressmeddelande.

Projektet kommer att pågå under åren 2021-2026. Länstyrelsens Västerbotten står som projektägare och som projektpartners ingår bland annat Havs- och vattenmyndigheten och Trafikverket tillsammans med flera skogsbolag, kommuner, organisationer, Sportfiskarna och universiteten i Karlstad och München.

 

Dela med dig av denna artikel på: