Du är här

2020-06-22 - Nyheter/Reportage
Eva Nordung Byström. Foto: Krestin Stickler, Svenska Kyrkan/Härnösands stift

Organisationsförändringar ger Örnsköldsvik två nya pastorat

Stiftsstyrelsen har beslutat om att det ska bildas två nya organisationer för samverkan i Härnösands stift och norra Ångermanland. De två nya organisationerna blir två pastorat i Örnsköldsviks kommun: Örnsköldsviks norra pastorat och Örnsköldsviks södra pastorat.

Stiftsstyrelsen tog beslut om de nya pastoraten under sitt sammanträde den 16 juni, och beslutet är en del av ett större arbete med att se över organisationen i Härnösands stift. De två nya pastoraten kommer bland annat att ha det övergripande ansvaret för ekonomi, administration, personal och fastighetsförvaltning utöver sin utåtriktade verksamhet med gudstjänster, barngrupper och liknande. De lokala arbetslagen kommer också att bli kvar.
– Församlingsborna kommer nog inte att märka så stor skillnad. Det lokala arbetet kommer att fortsätta som tidigare med gudstjänster, barngrupper och kyrkans sociala omsorg, säger Eva Nordung Byström, biskop och ordförande i Stiftsstyrelsen, i ett pressmeddelande och fortsätter:
– Jag vill också betona att de lokala arbetslagen blir kvar. Personal får, enligt arbetsrättsliga regler, inte sägas upp i samband med en sådan här förändring. Däremot kan effektiviseringar göras på sikt, exempelvis vid pensionsavgångar.

De nya organisationerna kommer att träda i kraft 1 januari 2022 och kommer att utformas av lokala företrädare.
– Det är viktigt att det är lokala representanter med lokal erfarenhet från samtliga församlingar som bestämmer detaljerna kring hur pastoraten ska fungera. Stiftsstyrelsen har avsatt resurser för att stödja och underlätta deras arbete under tiden fram till bildandet, säger Eva Nordung Byström.

Så kommer de nya pastoraten att se ut:

  • Örnsköldsviks norra pastorat bestående av föramlingarna Grundsunda församling, Arnäs församling, Gideå-Trehörningsjö församling och Örnsköldsviks församling. I dag består församlingarna tillsammans av knappt 16 000 medlemmar.
  • Örnsköldsviks södra pastorat bestående av församlingarna Nätra församling, Sidensjö församling, Anundsjö församling, Skorpeds församling, Björna församling, Mo församling och Själevads församling. I dag består församlingarna tillsammans av knappt 24 000 medlemmar..

 

Dela med dig av denna artikel på: