Du är här

2020-06-21 - Motor

Kräver tillfällig skrotningspremie

Bil Sweden vill att en tillfällig skrotningspremie införs i Sverige, något som man menar skulle stimulera den krisande bilhandeln samtidigt som både trafiksäkerheten och miljön skulle förbättras.

Det är fortsatt tufft för bil- och fordonsbranschen i Sverige. Under maj månad fortsatte antalet nyregistreringar att rasa.
– Effekterna av coronautbrottet fortsätter att ha en kraftigt negativ påverkan på fordonsmarknaden. I maj minskade nyregistreringarna av personbilar med 50 procent och lätta lastbilar minskade med 51 procent, säger Mattias Bergman, vd på Bil Sweden.
Maj månad sammanfattas med ytterligare nedgång, under april månad var minskningen 37,5 procent för personbilar och 38,8 för lätta lastbilar, något som slagit hårt mot framför allt landets bilhandlare.
– Hittills i år har personbilsregistreringarna minskat med 26 procent och lätta lastbilar har minskat med 44 procent.
För att bryta nedgången och rädda företagen och de runt 200 000 personer som jobbar inom fordonsindustrin i Sverige har Bil Sweden presenterat ett förslag på stödåtgärder som går utöver de stödpaket som regeringen redan initierat. En av åtgärderna, vars syfte är att leda till ökad bilhandel, är att införa en tillfällig skrotningspremie.
– För personbilar och lätta lastbilar av tillverkningsår 2005 och äldre föreslår vi att det införs en tillfällig skrotningsersättning på 5 000 kronor utan krav på köp av nyare bil.

Om en tillfällig skrotningspremie skulle införas menar Bil Sweden att det inte bara skulle öka handeln med bilar, det skulle även innebära ökad trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan. Organisationen stödjer sig på statistik från Trafikverket som menar att runt 30 liv per år skulle kunna räddas om äldre bilar än 20 år skrotas.
För att samtidigt öka miljöeffekten vill man även se en utökad skrotningspremie för de som väljer att köpa en ny miljöbil i samband med att en äldre bil skrotas.
– För att påskynda den gröna omställningen föreslår vi även att skrotningsersättningen kan utgå med upp till 25 000 kronor vid köp av en ny bil som ligger i linje med bonus malus-systemets kriterier.

 

Dela med dig av denna artikel på: