Du är här

2020-06-17 - Nyheter/Reportage

Besöksförbud på äldreboenden förlängs

Regeringen har tagit beslut om att förlänga det allmänna besöksförbud som gäller på äldreboenden med anledning av coronaviruset. Förbudet sträcker sig nu fram till den 31 augusti i år.

Besöksförbudet ämnar att skydda äldre då de bedöms kunna drabbas särskilt allvarligt av viruset, samt att skydda personalen på boendena. Men samtidigt som förbudet förlängs så har regeringen gett i uppdrag till Socialstyrelsen om att utveckla stödet för hur bedömningen av undantag från förbudet kan göras. Detta då det bedöms som angeläget att äldre måste få kunna träffa sina nära och kära. Socialstyrelsen ska även  ta fram, sammanställa och sprida exempel på hur besök kan ordnas på säkra sätt.

Örnsköldsviks kommun har tidigare själva tagit beslut om besöksförbud på vård- och omsorgsboendena, och sedan början på juni så har kommunen arbetat med att sätta upp plexiglasskivor på samtliga boenden som ska möjliggöra för boende att träffa sina anhöriga på distans.

 

Dela med dig av denna artikel på: