Du är här

2020-06-21 - Samhällsinformation

Avloppsledningar renoveras – risk för dålig lukt

Under vecka 25, 26 och 27 så kan boende i Björna, Centralorten, Sidensjö, Själevad, Skidsta, Skorped, Kroksta och Ås uppleva dålig lukt både inom- och utomhus. Detta på grund av att Aarsleff Rörteknik AB, på uppdrag av Miva, utför renoveringar av avloppsledningar.

Avloppsledningarna kommer att renoveras med en metod som kallas infodring, som innebär att man lägger ett nytt rör i det gamla röret istället för att gräva bort det gamla röret. Alla anslutande ledningar från villor och fastigheter ansluts sedan genom att ett robotverktyg transporteras in i den nya ledningen och fräser upp anslutningspunkterna.

Arbetet medför lukt av plast på arbetsplatsen samt ofarlig rökutveckling från ett ångtorn. Lukten är ofarlig men kan komma att nå in fastigheter om det finns vattenlås som det saknas vatten i (t.ex. golvbrunn). Börjar det att lukta i din fastighet så spolar du vatten i kranarna och häller vatten i golvbrunnar, därefter kan du vädra ut lukten. Tänk på att vänta med vädringen om dina fönster ligger nära den ånga som bildas under renoveringsarbetet.

Klicka här för att komma till Mivas hemsida där du kan läsa mer.

 

Dela med dig av denna artikel på: