Du är här

2020-06-30 - Samhällsinformation

Trots regnet – fortsatt brandrisk i skogarna

Trots regnet som föll under gårdagen så råder det fortfarande risk för att skogsbränder kan bryta ut i länet. Regn och skurar kan dock minska risken på lokala håll. Länsbor bör vara fortsatt uppmärksamma på rök och vidta extra försiktighet vid till exempel grillning. Kom ihåg att det fortfarande råder eldningsförbud och att grillning ute i naturen får bara ske vid iordningsställda grillplatser.

SMHI:s definition för Risk skogsbrand:
Innebär stor eller mycket stor antändningsrisk och att eld sprids lätt i skogsmark. Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus, ofta gäller eldningsförbud. Den utfärdas endast som en risk och kan inte övergå i en varning.

Du kan klicka här för att komma till Länsstyrelsens hemsida där du kan få mer information om hur och var det är tillåtet att grilla.

 

Dela med dig av denna artikel på: