Du är här

2020-06-11 - Hälsa
Foto: Lena Landar

Snart ökar regionen sin provtagningskapacitet

Snart kommer fler att kunna testas om de tros vara smittade med covid-19. Från och med måndag 15 juni så ökar antalet tester som kan genomföras per vecka från 1 000 till 3 000, vilket innebär att de flesta som misstänks bära på symtom ska kunna testas.

Region Västernorrland kommer att erbjuda alla länsbor med symptom, även så milda symtom såsom lätta förkylningssymtom- eller övre luftvägssymtom, att få göra en provtagning rörande covid-19-infektion. Regionen uppger i ett pressmeddelande att det främsta syftet med de ökade testerna är att låta så många som möjligt med lindriga symtom att återgå till arbete.
– Det finns rimliga förväntningar från våra invånare om att få testa sig för att få veta om man är smittad och när man kan återgå i arbete. Nu erbjuder vi våra invånare med symptom att testa sig för att ta reda på om man har en covid-19-infektion, säger regiondirektör Anders Sylvan.

Provtagningarna kommer i första hand att utföras på hälsocentralerna, men på sikt så kommer också regionen att erbjuda provtagning på andra ställen samt egen provtagning via 1177. Region flaggar för att de utökade testerna kan leda till undanträngningseffekter på annan vård, det vill säga att det blir svårare eller tar längre tid att få ta del av annan vård.
– Problem som kan uppstå får vi lösa när de dyker upp. Nu är det viktigt för både invånarna och samhället i stort att vi bygger en storskalig kapacitet för en bred provtagning, säger Anders Sylvan.

De tidigare prioriterade grupperna, såsom riskgrupper, personer med funktionsvariation och anställda inom hälso- och sjukvård kommer att fortsätta att prioriteras för provtagningarna.

 

Dela med dig av denna artikel på: