Du är här

2020-06-14 - Motor
Göran Sydhage. Foto: Content Central.

Ett fortsatt problem

Varje dygn uppskattas 12 000 personer köra rattfulla i Sverige. Inställningen till alkohol och bilkörning är fortsatt dålig och allra värst är det bland de unga – hela 25 procent kör bil tidigt dagen efter att de konsumerat alkohol.

Ratt- och drogfylleri är ett fortsatt stort problem i Sverige. Varje år dör och skadas människor allvarligt i trafiken till följd av att det uppskattningsvis görs 12 000 rattfyllerikörningar varje dygn. Att rattfylleri är ett utbrett problem i Sverige vittnar även den senaste statistiken för körkortsåterkallelser om. Den största procentuella ökningen under 2019 till att ett körkort återkallades var just av anledningen rattfylleri eller drogfylleri. 

Men trots den utbredda vetskapen om att det inte bara är olagligt att köra alkoholpåverkad, utan även förenat med stora risker, anser 6 procent i en färsk undersökning av Bilprovningen och MHF, Motorförarnas helnykterhetsförbund, att det är okej att köra bil alkoholpåverkad. Skrämmande nog uppger också 5 procent att de, mindre än 2 timmar efter alkoholkonsumtion, satt sig bakom ratten. Bland yngre förare är respekten ännu lägre. Bland förare som är 25 år eller yngre uppgav hela 11 procent att de kört bil mindre än två timmar efter att de konsumerat alkohol.
Undersökningen visar också att många chansar dagen efter. 12 procent av de svarande uppgav att de kört bil tidigt dagen efter att de varit påverkade av alkohol, vilket dock är en marginell förbättring jämfört med tidigare undersökning då siffran uppgick till 15 procent.

Tydligt är också att det framför allt är män som struntar i att de både utsätter sig själva och andra för stora risker när de sätter sig bakom ratten dagen efter. Bland de manliga respondenterna uppgav 19 procent att de kört dagen efter, medan antalet kvinnor var 6 procent. Även i denna svarskategori utmärkte sig de yngre bilförarna. Bland förare 35 år eller yngre uppgick andelen som kört bil dagen efter till hela 25 procent.
Men trots att så pass många bilister väljer att köra dagen efter uppger majoriteten i undersökningen, 96 procent, att de anser att polisen borde göra fler utandningsprov i trafiken. Det är en ökning med 14 procent jämfört med tidigare undersökning. Samma antal ansåg också att det borde vara obligatoriskt för rattfyllerister att ha alkolås när de blivit av med sitt körkort
– Vi på MHF har som mål att ingen ska dö av rattfylleri. Det massiva stödet från bilisterna för nykterhetskontroller och obligatoriskt alkolås är därför oerhört glädjande och inspirerande, säger MHF:s vd Göran Sydhage.

 

Dela med dig av denna artikel på: