Du är här

2020-06-13 - Övrig kultur
Foto: Håkan Nordström

Köpmanholmens Hollywood-skylt

Fram till 1984 syntes den högst upp på NCB:s sodapanna i Köpmanholmens fabriksområde. Därefter har den varit med om både det ena och det andra – och nu har den gamla skylten återigen fått ett nytt liv.

Köpmanholmen i stora bokstäver står det numera på ett fält i det gamla fabriksområdet, inte riktigt på exakt den plats där idégivarna ville – men inte långt därifrån.
– Vi ville placera skylten där pannhuset stod, mitt i epicentrum av fabriksområdet, och allt var frid och fröjd tills det visade sig att vi varit lite naiva, berättar konstnär Bill Olson.
Marken där skylten placerats skulle nämligen upplåtas till uppläggningsområde för material till vindkraftverk. 
– Det krävs också bygglov, man får inte sätta upp en skylt hur som helst. Det här måste göras på rätt sätt och hela dealen med bygglovet blev att skylten måste vara flyttbar, säger Anders Thorsén, samordnare på Örnsköldsviks kommun.
Innan NCB:s sodapanna sprängdes och revs 1984 plockades skylten ned och sedan blev den bland annat en viktig symbol för musikfestivalerna Holmen Blues.
– Min måg fotade skylten när den låg halvt översnöad på marken och den bilden använde vi till affischerna för Holmen Blues. Sedan satte vi även upp skylten på scenen, berättar Bengt Sellin.
En gång blåste hela scenen omkull och bokstäverna blev lite tilltygade, de fick så att säga lite mer blueskänsla. När Holmen Blues senare lades ned hamnade skylten på ett förrådstak, där den nästan glömdes bort – om det inte vore för Bengt Sellin.
– Jag tjatade på Bill i flera år att vi borde göra något med den, och plötsligt hände det.
Nu har skylten fått en ny placering och en ny uppgift där den står i anslutning till Fabriksträdgården som hela tiden utvecklas, inte långt från välbesökta Herrgårdsparken. Här intill finns också Tvättstugan där Bill Olson arrangerar sommarutställningar i samarbete med andra konstnärer.
– En skylt betyder så mycket, jag ser den som ett enormt symbolvärde för Köpman-holmen. Med rätt vinkel mot berget i bak-grunden blir det Köpmanholmens egen Hollywood-skylt, säger Anders Thorsén.
En skylt som minner om den historiska industrin, men som nu blivit en symbol för kulturområdet i Köpmanholmen. 

 

Dela med dig av denna artikel på: