Du är här

2020-06-03 - Natur

Så blir jakten i höst

Nu har länsstyrelsen bestämt hur tilldelningen för björn och älg kommer att se ut i år. I områden där Örnsköldsvik ingår så kommer som mest 35 björnar och 4 500 älgar att få fällas.

 

Björnjakten

Antalet björnar som får fällas i länet i år minskas med tio individer, från 45 till 35. Det minskade antalet beror på att björnstammen beräknas ha minskat, och för att uppnå målet med att ha 180-220 björnar i länet så måste också antalet björnar som får fällas minskas. Björnjakten pågår under 21 augusti – 15 oktober men kan avbrytas tidigt om alla björnar blir fällda. Länet fördelas in i två jaktområden:

Område 1: Sundsvall, Timrå, Härnösand och Kramfors kommuner.
Område 2: Ånge, Örnsköldsvik och Sollefteå kommuner. Inom område 2 får högst 25 björnar fällas under perioden 21 augusti – 15 september.

Efter den 15 september utgör hela länet ett jaktområde för eventuellt kvarvarande björnar på tilldelningen. 
Du kan klicka här för att läsa mer om årets björnjakt.

Älgjakten

I år så kommer ca 4 500 älgar att få fällas i jaktområden Älvarna och Örnsköldsvik. Älgjakten startar den 7 september och det är följande jakttider som gäller:
Licensområden och älgskötselområden: 7 – 27 september 2020 och 12 oktober 2020 – 31 januari 2021.
Oregistrerade områden: 7 – 11 september 2020.

Fällavgiften blir på 300 kronor för en vuxen älg och 100 kronor för en årskalv.
Du kan klicka här för att läsa mer om årets älgjakt.

I år blir det även skyddsjakt efter fågelarten skarv, med 900 individer som får fällas. Klicka här för att läsa mer.

 

Dela med dig av denna artikel på: