Du är här

2020-06-12 - Övrigt

Snart gäller nya regler för hund- och kattägare

Den 15 juni börjar nya regler för hund- och kattägare att gälla som bland annat ämnar att stärka djurskyddet för djuren och tydliggöra ägarnas ansvar och det krav som ställs på dem.

De nya reglerna är brett förankrade och bygger på ny forskning, beskriver de behov som hundar och katter har och vilka funktioner och mål som är viktiga för att djuren ska må bra. Bland annat så ska de nya reglerna göra djurhållarens ansvar mer tydligt samt kräver att hållaren har kunskap om hund eller katt. En av de nya reglerna är att det numera kommer att ställas krav på att ägare till utekatter måste se till att utekatten är kastrerad, alternativt att ägaren på något sätt ser till att katten inte kan föröka sig.

I ett pressmeddelande skriver Jordbruksverket att målet med de nya reglerna är att:

  • stärka djurskyddet för hundar och katter
  • anpassa reglerna till ny kunskap och den nya djurskyddslagen
  • tydliggöra hundar och katters behov 
  • tydliggöra djurhållaren ansvar och krav på kompetens
  • underlätta för djurhållaren följa reglerna och hantera sina djur i vardagen.

Reglerna riktar sig inte bara till privatpersoner utan även till branscher och verksamheter som riktar sig till hund- och kattägare samt hundar som används i tjänsteverksamhet, såväl offentligt som privat.

I det stora hela så gör de nya reglerna det enklare för djurhållare att göra rätt och se till att djuren har en god djurvälfärd, samt gör lagstiftningen enklare. Enligt reglerna får veterinärer även lättare att bedöma om ett djur kan behöva skötas eller hållas på ett annat sätt än vad reglerna föreskriver om det finns veterinärmedicinska skäl för det, något som tidigare krävde dispenser från Jordbruksverket. Reglerna tydliggör även hur ett gott avelsarbete ska gå till och vilka grundläggande behov som är viktiga för att hundar eller katter ska må bra.

De nya reglerna finns att läsa i en PDF-fil som du kan ladda ned här nedanför. Du kan även besöka Jordbruksverkets hemsida där det kan vara lite lättare att hitta information och läsa på om vad det är som gäller rörande hund och katt.

 

Dela med dig av denna artikel på: