Du är här

2020-05-19 - Nyheter/Reportage

Nio av tio tvättar händerna och håller avståndet

Sedan den 21 mars har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap mätt beteendeförändringar hos svenska folket relaterade till coronapandemin. Den senaste mättningen visar att nästan nio av tio, med andra ord nästan alla, har blivit bättre på att skydda både sig själva och andra under den rådande situationen.

Svenskarna är duktiga på att följa de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten har gett rörande coronapandemin. Nästan nio av tio personer tvättar sina händer oftare och nästan lika många är det som nu ser till att hålla avstånd till andra personer i till exempel butiker. Det är även många som i mindre utsträckning bjuder hem folk till sig själva, som minskat antalet resor både privat och i tjänsten och som undviker att pussas eller kramas med varandra. Dessutom har svenskarna ett fortsatt högt förtroende för både sjukvården och Folkhälsomyndigheten. 

Det är även färre personer som just nu känner sig oroliga för att många företag ska få allvarliga ekonomiska problem på grund av situationen. När mätningen påbörjades så var det nio av tio som var oroliga för företagen, och nu är det åtta av tio som är oroliga. En majoritet av svenskarna, drygt sju av tio, uppger även att de ser ljust på framtiden med hänsyn till hur vi globalt lyckas med att hantera coronasituationen.

Du kan läsa mer om undersökningen genom att klicka här.

 

Dela med dig av denna artikel på: