Du är här

2020-05-16 - Hus & Trädgård

Trädgårdsterapi

Patrik Grahn, professor i landskapsarkitektur vid SLU, har forskat om kopplingen mellan hälsa och natur i över trettio år och fick tidigare i år Gartnerfondens stipendium för sitt omfattande och värdefulla arbete. Han upptäckte tidigt i sin forskning att människor som besöker parker ofta mår bättre och han har bland annat varit med och byggt upp Alnarps Rehabiliteringsträdgård norr om Malmö. Där har man visat att trädgårdsterapi kan vara den effektivaste behandlingen för personer som lider av utmattningssyndrom.

Trädgårdsterapi erbjuds nu som behandlingsform i ungefär en tredjedel av alla landsting och regioner. De senaste åren har behandlingsformen vuxit.
– Det finns många teorier kring vad som gör trädgårdsterapin effektiv. En är att naturen gör en väldigt avstressad. Man får mer solljus, mer fysisk aktivitet och sover bättre, säger Patrik Grahn, som också engagerat sig i forskning med förskolebarn där det har visat sig att barn som vistas på stora gårdar med en rikedom på natur fungerar bättre motoriskt och även har bättre koncentrationsförmåga.

 

Dela med dig av denna artikel på: