Du är här

2020-05-16 - Hus & Trädgård
 • Foto: Håkan Nordström
 • Foto: Håkan Nordström

Vårtider är tralltider

Ett mycket tydligt vårtecken är trallbyggen. Det går knappt att besöka ett bostadsområde så här års utan att det sågas och skruvas på en altan i olika storlekar. Therese, Andreas, Leia och Wilma är bara några i mängden som bygger utomhus i trä.

Vi svänger in på Bergsprängarvägen i Järved där familjen Therese Zachrisson och Andreas Nordstrand är i full färd med att bygga ett trädäck på framsidan mot havet. Det blir ett rejält bygge på stor yta och ett finfint komplement till gräsmattan. I januari 2016 flyttade familjen in i det nybyggda huset. Efter diverse kompletterande fix och bland annat bygge av ett garage har tiden nu varit mogen för att få till den efterlängtade platsen mot söder.
– Vi har gjort insatser på egen hand i omgångar för att även hinna med våra ordinarie arbeten och att vara småbarnsföräldrar. Så nu är det fullt fokus på det här projektet så att vi sedan kan koncentrera oss på annat. Som exempelvis att åka ut med båten, säger Therese med ett leende.
Det noggranna grundarbetet är genomfört och strax börjar det roliga. Att skruva på det överliggande trallvirket; då händer det plötsligt massor på relativt kort tid och tidigt kan man skönja slutresultatet.
Andreas Hägglöf är delägare till Trähuset Woody i Järved. De säljer mycket tryckimpregnerat så här års och han konstaterar att det är ganska många som gör samma misstag:
– Det viktigaste att är att inte underdimensionera. Många missar också att tryckat trä lätt spricker lite i ändarna när det har torkat. Därför är det viktigt att renkapa ett par centimeter där. Skarvarna blir mycket snyggare då så tipset är att lägga till ett antal meter när man räknar på hur mycket virke man behöver för sitt trallbygge.
Maskiner, verktyg och tillbehör som är bra att ha för ändamålet är skruvdragare, kap- och gersåg, sticksåg, cirkelsåg, tumstock eller lasermätare och gott om trallskruv. Therese och Andreas i Järved har sedan länge lärt sig den läxan och trots att de yngre i familjen gärna vill rikta uppmärksamheten på annat än bygget signalerar mor och far ett påtagligt lugn.
Att stressbygga är nämligen ingen god idé.

Tips till trallbyggare:

 1. Mät upp platsen som trädäcket ska placeras. Använd korta käppar, slå ner dem i de tänkta hörnen och dra ett snöre mellan dem. Kryssmät/diagonalmät från hörn till hörn för att kontrollera att måtten stämmer.
 2. Trädäcket ska ha ett fast och dränerande underlag. Därför måste gräsmattan och matjorden grävas bort och ersättas med ett dränerande material. Lägg en geotextilduk i botten så att jord och grus inte blandas med tiden.
 3. Täck även makadamen med markduk i geotextil, så kallad fiber-duk. Den hindrar sättsanden att rinna ner genom makadamen. Lagren makadam och sand ska färdigpackade hamna i nivå med befintlig gräsmatta. Beronde på markförhållande så kan det även krävas markisolering.
 4. Fyll upp med sand på fiberduken. Raka ut sanden jämnt över ytan och vattna för att den ska sätta sig. Vibbra sedan ytterligare för att sanden ska bli stum. Fyll på med sand vid behov.
 5. Använd en regel som rätskiva och ”dra av” ytan så att den blir helt jämn och för att få bort överskottssand. Kontrollera med ett långpass att ytan är jämn.
 6. Lägg ut betongplattor med cirka två meters avstånd. På dessa ska regelstommen vila. Då kommer regelvirket upp en liten bit från marken så att luft kan passera under. Kontrollera på nytt att underlaget är vågrätt genom att mäta av med ett vattenpass.
 7. Kapa reglarna som ska bilda ramen till stommen samt de som trallvirket ska skruvas i. Lägg upp reglarna som ska bilda ramen till stommen och skruva ihop dem. Kryssmät diagonalerna. 
 8. Montera reglar med ett cc-mått av 60 centimeter. Lyft sedan ramkonstruktionen på plats och rikta in den på betongplattorna. Kontrollera åter att ramens vinklar är räta och att ramen ligger helt i våg.
 9. Skruva fast en ram, med gerade hörn, ovanpå och runt om regelstommen. Beräkna hur många brädor som ryms med några millimeters mellanrum. Om det går justeras mellanrummen så att ingen bräda behöver delas. Är skillnaden för stor kan det bli snyggast att såga båda kantbrädorna på längden för att få mönstret symmetriskt. Använd en tretumsspik som mellanrum mellan trallbrädorna så att det finns lite rörelsemån. Skruvarna ska dras ner i trallbrädan ungefär en millimeter.

 

Dela med dig av denna artikel på: