Du är här

2020-05-07 - Nyheter/Reportage

Allt fler vill ha kvar kontanterna

Uttagen från bankomater minskar i Västernorrland. Men trots att uttagen minskar så är det allt fler som vill att möjligheten att använda kontanter ska finnas kvar, visar en ny Sifoundersökning.

Det är på uppdrag av Bankomat AB som undersökningen genomförts. Enligt undersökningen så vill 80 procent av länsborna att möjligheten att betala med kontanter ska finnas kvar i framtiden, en ökning jämfört med motsvarande andel från föregående år (72 procent). 15 procent av de tillfrågade ville ha ett kontantlöst samhälle och 5 procent svarade att de var tveksamma eller inte visste.

På riksnivå har antalet som vill ha kvar kontanter ökat från 72 till 75 procent. Mest positiva till kontanter var personer i åldersgruppen 65+, som också är den åldersgrupp där det digitala utanförskapet är som störst. I denna åldersgrupp ville så många som 89 procent ha kvar kontanterna.

Källa: Bankomat AB

 

Dela med dig av denna artikel på: