Du är här

2020-05-07 - Samhällsinformation

Avloppsvattnet sprider inte coronasmitta

Nyligen kunde forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, meddela att de hittat spår av coronaviruset i avloppsvattnet i Stockholm. Den som är rädd att avlopps- eller dricksvattnet kan sprida smittan behöver dock inte oroa sig, berättar Miva på sin hemsida.

Det finns i nuläget inga bevis på att smittan kan överleva i avlopps- eller dricksvatten, och därför bedöms det inte heller finnas någon smittorisk rörande dricksvattnet. De spår av viruset som forskare hittat i avloppsvattnet är gammalt och för därför inte heller med sig någon fara. Däremot kan det vara en bra och viktig upptäckt för att båda spåra och förutsäga hur framtida smittspridning kan se ut. 

Smittspridningen sker i huvudsak genom kontakt- eller droppsmitta, det vill säga att viruset sprids genom partiklar då man till exempel hostar eller nyser och genom att man får smittan på t.ex. sina händer och sedan tar sig själv på ansiktet.

För den orolige så går det med andra ord bra att fortsätta bruka dricksvattnet precis som vanligt.

 

 

Dela med dig av denna artikel på: