Du är här

2020-05-07 - Nyheter/Reportage

Antalet ekologiska nötkreatur i länet över rikssnittet

Enligt uppgifter från föreningen och hållbarhetsmärkningen KRAV så ligger antalet ekologiskt hållna nötkreatur i Västernorrlands län över rikssnittet.

Ekologiskt hållna nötkreatur är viktigt för att upprätthålla den biologiska mångfalden i Sverige, skriver KRAV. Och enligt deras uppgifter, som baseras på Jordbruksverkets siffror från juni 2018, så var 26 procent av alla nötkreatur i Västernorrland ekologiskt hållna. Det innebär att Västernorrland ligger något över rikssnittet på 22 procent. Sammanlagt fanns det 7 072 ekologiskt hållna djur i länet under juni 2018 

I siffrorna räknas kalvar, kvigor, tjurar och kor. Totalt fanns det 332 294 ekologiskt hållna nötkreatur i hela landet i juni 2018.

Källa: KRAV

 

Dela med dig av denna artikel på: