Du är här

2020-04-22 - Trafik

Glädjesiffran: Rekordfå dödsfall i trafiken

Under 2019 så var det rekordfå personer som omkom i den svenska vägtrafiken, enligt myndigheten Trafikanalys statistik om vägtrafikskador.

2019 så omkom 221 personer i vägtrafiksolyckor, vilket är 103 personer färre jämfört med 2018 och motsvarar en minskning på 32 procent. Det är också den lägsta siffran som Trafikanalys har registrerat i den officiella statistiken.

Av de omkomna under 2019 var 60 procent skyddade trafikanter dvs. färdades i personbil, lastbil eller buss. Den största trafikantgruppen var personbilister, men omkomna personbilister har nära nog halverats mellan 2018 och 2019. Enda trafikantgruppen med ökat antal omkomna är de som färdades i lastbil, där de flesta omkom i lätt lastbil.

Bland omkomna oskyddade trafikanter är motorcyklister och gående de största trafikantgrupperna. Antal omkomna minskade i alla oskyddade trafikantgrupper. Störst var minskning bland motorcyklister, från 47 till 29 omkomna.

Förutom dödsfall så minskade även både antalet svårt skadade i trafiken och antalet lindrigt skadade. Under 2019 så skadades 1 951 personer svårt och 15 768 lindrigt, där motsvarande siffror för 2018 låg på 2 195 och 16 306.
– Den gynnsamma utvecklingen det senaste året innebär att målet om maximalt 220 omkomna år 2020 är inom räckhåll. Med anledning av coronakrisen minskar också trafikarbetet vilket, allt annat lika, leder till färre olyckor. För mars 2020 rapporteras också om rekordlågt antal trafikdödade, säger Maria Melkersson, projektledare på Trafikanalys, i ett pressmeddelande.

Du kan klicka här för att komma till Trafikanalys hemsida där du kan ta del av den fullständiga statistiken.

 

Dela med dig av denna artikel på: