Du är här

2020-07-16 - Bra att veta med Webben 7

Stölderna ökar – så skyddar du cykeln

Cykelsäsongen är kommen. Och med cykelsäsongen så återkommer tyvärr också cykelstölderna. Här hittar du information och tips på vad du kan göra för att skydda din cykel.

Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet så anmäldes det 178 cykelstölder i Örnsköldsvik under 2019. Redan i maj i år så hade redan över 11 600 cyklar anmälts stulna i landet, varav 35 stölder skedde i Västernorrland vilket är 14 fler jämfört med 2019. 

Under just vår- och sommarperioden så brukar cykelstölderna skjuta i höjden, vilket innebär att det kan vara bra att hålla koll på vad man kan göra för att slippa få sin egen cykel stulen. I ett pressmeddelande delar If skadeförsäkringar med sig av några bra saker att komma ihåg:

  • Lås din cykel med ett godkänt U-lås eller bygellås som komplement till cykelns fast monterade bakhjulslås (som också ska vara godkänt).
  • Sätt fast låset så att det låser fast både framhjul och ram vid ett fast förankrat föremål.
  • Se till att föremålet du låser fast cykeln i inte kan lyftas eller enkelt manipuleras, till exempel ett staket som kan sparkas omkull eller en trafikskylt som är kort.
  • Parkera helst inte cykeln på undanskymda platser. Ställ cykeln om möjligt där många människor är i rörelse.
  • Låt inte cykeln stå ute över natten. Har du tillgång till låst cykelförråd eller eget garage – ställ in cykeln på kvällen.
  • Om möjligt, ta av sadeln. Det gör cykeln obrukbar för tjuven.
  • Klistra över eller dölj märket om cykeln är dyr.
  • Id-märk cykeln så att den går att identifiera. Stöldmärk cykeln, anteckna ramnumret och förvara det på en säker plats
  • Extra tips från webben 7: Om du har en elcykel, var noga med att alltid koppla bort batteriet när du ställer ifrån dig cykeln.

Källor: If Skadeförsäkringar, BRÅ

 

Dela med dig av denna artikel på: