Du är här

2021-05-03 - Bra att veta med Webben 7

Stölderna ökar – så skyddar du cykeln

Cykelsäsongen är här. Och med cykelsäsongen så återkommer tyvärr också cykelstölderna. Här hittar du information och tips på vad du kan göra för att skydda din cykel.

Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet så anmäldes det 186 cykelstölder i Örnsköldsvik under 2020, vilket är en liten ökning jämfört med 2019 (178). I Västernorrland anmäldes 675 stölder, och i hela landet anmäldes 77 207 stölder. Elcyklar stod för ungefär 12 procent av alla anmälda cykelstölder.

Under just vår- och sommarperioden så brukar cykelstölderna skjuta i höjden, vilket innebär att det kan vara bra att hålla koll på vad man kan göra för att slippa få sin egen cykel stulen. I ett pressmeddelande delar If skadeförsäkringar med sig av några bra saker att komma ihåg:

  • Lås din cykel med ett godkänt U-lås eller bygellås som komplement till cykelns fast monterade bakhjulslås (som också ska vara godkänt).
  • Sätt fast låset så att det låser fast både framhjul och ram vid ett fast förankrat föremål.
  • Se till att föremålet du låser fast cykeln i inte kan lyftas eller enkelt manipuleras, till exempel ett staket som kan sparkas omkull eller en trafikskylt som är kort.
  • Parkera helst inte cykeln på undanskymda platser. Ställ cykeln om möjligt där många människor är i rörelse.
  • Låt inte cykeln stå ute över natten. Har du tillgång till låst cykelförråd eller eget garage – ställ in cykeln på kvällen.
  • Om möjligt, ta av sadeln. Det gör cykeln obrukbar för tjuven.
  • Klistra över eller dölj märket om cykeln är dyr.
  • Id-märk cykeln så att den går att identifiera. Stöldmärk cykeln, anteckna ramnumret och förvara det på en säker plats
  • Om du har en elcykel, var noga med att alltid koppla bort batteriet och ta det med dig när du ställer ifrån dig cykeln.

Källor: If Skadeförsäkringar, BRÅ

 

 

Dela med dig av denna artikel på: