Du är här

2020-06-01 - Samhällsinformation

Fortsatt risk för gräsbrand – elda försiktigt

Det råder fortsatt risk för gräsbrand i länet på grund av att torrt fjolårsgräs lätt kan antändas och därmed orsaka eldspridning. Risken bedöms som stor och gäller nu i samtliga delar av länet. Den som planerar att elda bör vara försiktig och uppmärksam på eventuell rökbildning och eldspridning.

SMHI:s definition för Risk gräsbrand: 
Risk för gräsbrand utfärdas under våren när risken är stor att bränder uppstår och lätt sprids i torrt fjolårsgräs. Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus. Den utfärdas endast som en risk och kan inte övergå i en varning.

Dela med dig av denna artikel på: