Du är här

2020-04-07 - Nyheter/Reportage
Foto: Håkan Nordström

Samhällsviktig flygtrafik till och från Örnsköldsvik säkras

Under gårdagen presenterade regeringen ett beslut om att upphandla flygtrafik för att säkra samhällsviktig trafik. I beslutet ingår bland annat flygtrafik till och från Örnsköldsvik.

Syftet med beslutet är att säkra en miniminivå i den samhällsviktiga trafiken och att se till att klara samhällsuppdraget i att kunna bland annat transportera sjukvårdpersonal eller utrustning med rask takt. Förutom sjukvården så nämns även totalförsvaret och energiförsörjningen som sektorer som kan behöva transporterna. Det handlar alltså inte om att återuppta persontrafik eller att öka rörligheten. 

Trafiken ska upphandlas med så kallad trafikplikt, det vill säga att staten betalar flygbolag för att upprätthålla en viss trafik. Upphandlingarna med de flygbolagen som staten tar kontakt med ska ske månadsvis under högst fem månader, och får en budget på 105 miljoner kronor. 

Det är åtta linjer som det handlar om, varav Arlanda ingår i samtliga: Kiruna, Luleå, Umeå, Östersund, Skellefteå, Örnsköldsvik, Sundsvall och Visby. 

Källor: SVT, Regeringen

 

Dela med dig av denna artikel på: