Du är här

2020-04-07 - Samhälle
Foto: Jonas Nordin

Kommunens dagliga verksamheter stängs efter påsk

Från och med tisdag 14 april så stängs alla dagliga verksamheter inom LSS tillfälligt, enligt beslut från Välfärdsförvaltningen. Beslutet är en del av arbetet att begränsa spridningen av coronaviruset covid-19.

Välfärdsförvaltningen råder även brukare som har sin sysselsättning på samhällsplatser att stanna hemma från och med 14 april. Den habiliteringsersättning som normalt betalas ut till brukare för att de deltar i en daglig verksamhet kommer att fortsätta att betalas ut.

Beslutet påverkar flera funktioner både inom och utom kommunen, och Välfärdsförvaltningen arbetar med att hitta lösningar på funktioner och arbetsuppgifter som brukar genomföras av brukare inom kommunala dagliga verksamheter.  

 

Dela med dig av denna artikel på: