Du är här

2020-04-06 - Skola & utbildning
Foto: Håkan Nordström

I veckan börjar distansundervisning för gymnasielever i åk 3

Med start idag så kommer gymnasieelever i årskurs 3 att successivt börja skickas hem för att få distansundervisning. På långfredagen ska övergången till distansundervisning vara helt genomförd.

Sedan tidigare har åk 1 och 2 i gymnasiet redan fått göra en övergång till distansundervisning på grund av coronasituationen. Elever i åk 3 fick dock fortsätta att komma till gymnasiet som vanligt då Örnsköldsviks kommun ville vara säkra på att elever som tar examen i år skulle kunna få den undervisning de behöver. Men nu har bildningsnämnden tagit beslut om att även eleverna i åk 3 ska få distansundervisning. 

Med start idag så kommer eleverna successivt att få göra en övergång till distansundervisning, och övergången anpassas efter programmens olika behov. Under distansundervisningen kan dock lärare komma överens med elever om att komma in till skolan för att genomföra examinerade uppgifter och praktiska moment i undervisning. Även elever vid introduktionsprogrammet kan få komma in till skolan av samma anledningar. 

Elever som befinner sig ute på en arbetsplats för arbetsplatsförlagd utbildning eller lärlingsutbildning ska fullgöra sin utbildning i den mån som arbetsgivare fortsätter ta emot elever. För elever vid gymnasiesärskolan så bedrivs undervisningen som vanligt, med fortsatt frivilligt deltagande. 

Beslutet gäller till och med 30 april, eller till dess att ett nytt beslut fattas. Elever och vårdnadshavare uppmanas vidare att ta del av löpande information via V-klass.

 

Dela med dig av denna artikel på: