Du är här

2020-04-06 - Nyheter/Reportage

Miva får nästan 2 miljoner från Naturvårdsverket

Miva har fått 1,8 miljoner kronor från Naturvårdsverket som ska gå till bygget av en anläggning där deponigas kan omvandlas till värme.

På avfallsanläggningar så som Må bildas ofta gas när organiska material bryts ner, så kallad deponigas. Gasen består av metan och koldioxid och utgör en risk för både klimat och arbetsmiljö. Miva har tidigare samlat in gasen och tagit hand om den genom fackling, det vill säga eldning, men genom stöd från Naturvårdsverket så ska nu Miva bygga en anläggning som omvandlar gasen till värme. 

Pengarna har tilldelats genom satsningen Klimatklivet och kommer att investeras i en RTO-anläggning (regenerativ termisk oxidation), vilket är en anläggning där gasen förbränns och kan sedan nyttjas till värme. Värmen planerar Miva sedan att använda för att värma upp sina egna lokaler inom Må avfallsanläggning. 
– 2017 fick vi medel från Klimatklivet för att investera i ett förbättrat gasuttagssystem på den gamla deponin på Må. Nu känns det bra att kunna fullfölja den satsningen. När vi kommit igång med den nya tekniken kommer vi att kunna ta hand om gasen på ett miljövänligt sätt och dessutom värma våra lokaler, säger Åsa Möller, avdelningschef för Avfall och återvinning på Miva.

 

Dela med dig av denna artikel på: