Du är här

2020-04-15 - Övrigt
Foto: Jonas Nordin

Kan du hjälpa till?

Kommunen söker nu personer som vill hjälpa till med en insats som under rådande coronaepidemi ger värdefull avlastning inom välfärdsförvaltningens verksamheter; vård och omsorg inom boende och hemtjänst, LSS samt psyko-social verksamhet.

Är du intresserad av att exempelvis handla, städa, ledsaga med mera, hör gärna av dig till kontakt-center, 0660-880 00, så förmedlar de informationen vidare. Du kan också besöka stadshuset Kronan på Järnvägsgatan 6 eller stadshuset på Nygatan 16. Du behöver vara fyllda 18 år och får inte tillhöra riskgruppen för covid-19.

Örnsköldsviks kommun har, likt andra vårdgivare världen runt, också svårt att få tag i skyddsutrustning och visst sjukvårdsmateriel. För att säkra den kommunala hälso- och sjukvårdens tillgång till materiel behöver kommunen nu göra kompletterande inköp utöver vad som kan levereras via upphandlade avtal. Kommunen tar därför tacksamt emot hjälp från företag som kan leverera godkända artiklar som kan användas inom den hälso- och sjukvård som bedrivs på vård- och omsorgsboenden, via hemtjänst och hemsjukvård.

Det materiel som främst behövs är:
andningsskydd, vätskeavvisande munskydd, skyddsglasögon, visir, plastförkläden med lång ärm, handdesinfektion minst 70% alkoholhalt, ytdesinfektion med tensid med minst 70%.

Ni som har möjlighet att hjälpa till med extra leveranser eller tror er kunna bidra på annat sätt är varmt välkomna att höra av er via epost: VF-Forstarkningslager@ornskoldsvik.se 

 

Dela med dig av denna artikel på: