Du är här

2020-03-21 - Hus & Trädgård

Lokal hantverkssatsning

Nordiska centrumhus, Johanna Forsberg AB och det sociala ö-viksföretaget AllaTiders Kompetenser inleder ett samarbete som de hoppas ska sprida sig till fler.

Samarbetet går ut på att kreatörer på ett hållbart sätt ska producera produkter lokalt. Detta med hjälp av hantverksskickligheten hos många som idag står långt ifrån arbetsmarknaden. Nordiska centrumhus stöttar satsningen genom att tillhandahålla flexibla lokaler för en produktion som ständigt förändras och utvecklas.
– Samhället missar så mycket kompetens hos målgruppen utlandsfödda och vi ser att bemaningslösningen underlättar för mindre bolag att testa nya samarbeten. Istället för en anställning kan man hyra in personer på timmar och skapa en flexibel lösning, säger Eva-Karin Öhman, vd AllaTiders Kompetenser och fortsätter:
– Vi har så många fantastiska kreatörer i Örnsköldsvik och detta samarbete ger dem möjlighet att påbörjar en produktion i liten skala för att sedan skala upp hållbart och långsiktigt. 

Satsningen startar med Johanna Forsbergs lampa Heat, en produkt som slagit internationellt och som produceras lokalt.

 

Dela med dig av denna artikel på: