Du är här

2020-03-19 - Nyheter/Reportage

Träffpunkter och dagsverksamhet stängs tills vidare

Mot bakgrund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer rörande coronaviruset covid-19 så har Örnsköldsviks kommun beslutat att stänga samtliga av kommunens träffpunkter samt all daglig verksamhet för personer med demens från och med måndag 23 mars.

Beslutet har tagits eftersom personer över 70 år bedöms som en särskild utsatt grupp med stor risk att drabbas allvarligt av coronaviruset, och därför bör undvika sociala kontakter. Kommunen uppger att beslutet gäller tillsvidare.

 

Dela med dig av denna artikel på: