Du är här

2020-03-17 - Näringsliv
Övik Energis VD Kristina Säfsten. Foto: Övik Energi

Starkt resultat för Övik Energi

Övik Energi redovisar ett starkt ekonomiskt resultat för 2019. Totalt landar finansnettot på 74,9 miljoner kronor.

Det ekonomiska resultatet för 2018 innebar ett rekordår för Övik Energi, med ett resultat på 81,9 miljoner. 2019 års resultat är inte lika starkt, men det är fortfarande ett mycket starkt resultat som innebär att det kommunala bolaget nu kan uppvisa starka resultat två år i rad. Resultatet beror bland annat på en efterfrågan för utbyggnad av fiber på landsbygden, försäljning av utsläppsrätter, lägre bränslepriser och kostnadseffektiviseringar. 
– Det känns fantastiskt att vi också i år gör ett starkt resultat, även om det är något sämre än förra året. De positiva effekterna av försäljning av utsläppsrätter, kostnadseffektiviseringar och lägre bränslepriser har uppvägt det stora prisfallet på elcertifikat, säger Kristina Säfsten, vd Övik Energi.
– Våra produkter är efterfrågade och det är vi förstås glada över. Det är viktigt för oss att också ta ansvar för en hållbar utveckling i nära samarbete med våra kunder och leverantörer.

Övik Energis styrelse rekommenderar bolagsstämman den 14 april 2020 att ge en nettoutdelning på 30 miljoner kronor till kommunens moderbolag Rodret i Örnsköldsvik AB.

 

Dela med dig av denna artikel på: