Du är här

2020-03-10 - Trafik
Foto: Mats Forsgren

Trafikvecka med fokus på nykterhet

Under veckan, 9 till 15 mars, genomför polisen en nationell trafikvecka med fokus på nykterhet i trafiken.

I Sverige har vi en nollvision där ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken. Trots det så har det dött i snitt 250 människor per år i trafiken under de senaste åren, och en återkommande olycksorsak har varit alkohol eller droger. Därför genomför polisen nu en nationell trafikvecka där det satsas extra på att genomföra nykterhetskontroller. 
– Risken för en allvarlig eller dödlig trafikolycka mångfaldigas när alkohol eller droger är inblandade, säger Ursula Edström, trafikstrateg vid polisen, på polisens hemsida.
– Målet är att genom synliga kontroller förebygga brott och minimera antalet onyktra förare på våra vägar.

Nykterhetskontrollerna genomförs med hjälp av utandningsprov för att kontrollera alkohol i blodet samt urin- och blodprov när polisen misstänker att en förare kör drograttfull. Utöver eventuella rättsliga påföljder som en förare misstänkt för rattfylleri kan få så erbjuds de även att få kontakt med vården. Erbjudandet är en del av SMADIT (Samverkan mot alkohol och droger i trafiken) som är ett samarbete mellan olika myndigheter med syfte att erbjuda hjälp och stöd till misstänkta rattfyllerister, och tanken är att misstänkta rattfyllerister ska få kontakt med vården inom tjugofyra timmar.

Vill du tipsa polisen om någon som kör eller väntas köra berusad eller narkotikapåverkad så ringer du deras linje på 114 14. Vid akuta situationer ringer du 112. Du kan vara anonym.

 

Dela med dig av denna artikel på: