Du är här

2020-02-13 - Hälsa

Hög tid att vaccinera dig

Februari är ofta den tid på året då som flest personer insjuknar i influensa. Ingår du i en riskgrupp och inte har vaccinerat dig så är det hög tid att du gör det.

Influensan återkommer varje år och folkhälsomyndigheten rekommenderar alltid den som tillhör en riskgrupp att vaccinera sig. Att tillhöra en riskgrupp innebär att man kan bli särskilt utsatt för att bli allvarligt sjuk om man drabbas av influensan.

Du tillhör en riskgrupp om:

  • Du är 65 år eller äldre.
  • Du är gravid.
  • Du har en hjärtsjukdom.
  • Du har en lungsjukdom, som KOL eller svår astma.
  • Du har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2.
  • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.
  • Du har kronisk leversvikt eller njursvikt.
  • Du är mycket kraftigt överviktig.
  • Du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.
  • Du har flerfunktionshinder.

Även om du vaccinerade dig under fjolårets influensasäsong så måste du göra det igen i år då årets influensa orsakas av virus som fjolårets vaccin inte skyddar mot. Den som inte tillhör en riskgrupp, främst unga friska personer, behöver oftast inte vaccinera sig då de löper mindre risk att drabbas allvarligt av följdsjukdomar. 

Du kan klicka här för att komma till 1177 Vårdguiden där du kan läsa mer om influensa och vaccination.

Dela med dig av denna artikel på: