Du är här

2020-02-13 - Natur
Kulturstubbar fungerar bra som markering för lämningar i skogen. Foto: AnnKristin Unander, Skogsstyrelsen

Allt färre skador på fornlämningar

Antalet skador på forn- och kulturlämningar i skogen orsakade av skogsbruk fortsätter att minska visar Skogsstyrelsens senaste uppföljning.

Att skada en fornlämning eller kulturmiljö i skogen, som till exempel en stenåldersgrav eller en torpruin, kan vara ett brott mot kulturmiljölagen. Sedan 2012 gör Skogsstyrelsen en uppföljning av undersökningar rörande skador på forn- och kulturlämningar orsakade av skogsbruk, och resultatet visar att allt färre fornlämningar skadas.

2012 var det 36 procent av landets fornlämningar som hade påverkats eller skadats av skogsbruk, men i den senaste undersökningen så var det 27 procent som hade skadats. Inom området Södra Norrland så har skadorna minskat för tredje året i rad. 
– Det här betyder att allt mer av vår historia som det finns lämningar av där ute i skogen får vara kvar för framtida generationer. Nu behöver vi öka takten för att också få ned de grövsta skadorna och se till att nedgången håller i sig även långsiktigt, säger AnnKristin Unander som leder inventeringen på Skogsstyrelsen.

Den vanligaste skadan som uppstår kommer från markberedning, det vill säga den sker efter avverkning av skog. Även skador från vindfällda träd är vanliga. En metod för att minska skadorna är genom att ordna kulturstubbar, det vill säga man kapar träd på 1,3 meters höjd för att markera att det finns kulturlämningar i området.

 

 

Dela med dig av denna artikel på: