Du är här

2020-02-05 - Ekonomi

Dåligt ekonomiskt resultat för kommunen

Det ekonomiska resultatet för kommunen under 2019 blev +35 miljoner kronor, vilket innebär att kommunen missade budgeten, som låg på +84 miljoner, med 49 miljoner kronor.

Redan tidigt under 2019 så gjordes en prognos om att kommunen skulle uppvisa ett sämre resultat än budget, och då togs beslut om ekonomisk återhållsamhet inom all kommunal verksamhet. Återhållsamheten uppges ha hjälpt något, men trots det så är det flera nämnder som uppvisar negativa resultat.

Klicka här för att komma till kommunens hemsida där du kan läsa mer.

 

Dela med dig av denna artikel på: