Du är här

2020-02-04 - Hälsa

Nöjda patienter i länet

Patienter inom primärvården i Västernorrland är i det stora hela nöjda med vården enligt siffror som SKR, Sveriges kommuner och regioner, presenterar idag.

När patienter inom Region Västernorrland fick svara på den nationella patientenkäten under förra året så fick patienterna svara på frågor rörande bland annat helhetsintrycket av vården, tillgänglighet och respekt och bemötande. Resultatet visar att majoriteten av regionens patienter är nöjda med primärvården och att de är ungefär lika nöjda som patienterna i riket i stort. 
– Det är glädjande att våra patienter har bedömt sin upplevelse av vården lika bra som landets övriga patienter. Vi som region har många utmaningar och vi kan alltid bli bättre, men jag tycker att det här visar att vi håller en god nivå inom primärvården i Västernorrland, säger primärvårdsdirektör Anna-Lena Lundberg på regionens hemsida.

Trots att majoriteten är nöjda så finns det fortfarande en del som kan göras bättre. Inom till exempel frågor rörande kontinuitet och koordinering så är bara 68,8 procent nöjda med vården.
– Patienters synpunkter på vården är en viktig källa för oss i arbetet med att ständigt bli bättre. Nu kan vi använda de här resultaten för att utveckla vården utifrån ett patientperspektiv, säger Anna-Lena Lundberg.

Patientnöjdheten rörande Primärvården i Region Västernorrland (rikssnittet inom parentes):

  • Helhetsintryck: 79,9 procent (81) 
  • Emotionellt stöd: 75,9 procent (76,9)
  • Delaktighet och involvering: 78,6 procent (79,8)
  • Respekt och bemötande: 85,2 procent (85,7)
  • Kontinuitet och koordinering: 68,8 procent (71,8)
  • Information och kunskap: 74,6 procent (76,2)
  • Tillgänglighet: 82,4 procent (83)

 

Dela med dig av denna artikel på: