Du är här

2020-01-30 - Samhällsinformation

Fortsätt ta det lugnt i trafiken

Det har skett flera trafikolyckor och störningar i trafiken på grund av snöovädret de senaste två dagarna. Då det finns en risk för att snön övergår till regn, vilket kan föra med sig en ökad halkrisk, så bör både förare och gångtrafikanter vara extra försiktiga och uppmärksamma på eventuella faror samt ta det lite lugnare än vanligt i trafiken.

Dela med dig av denna artikel på: