Du är här

2020-01-22 - Ekonomi

Antalet skuldsatta kommuninvånare minskar

Antalet skuldsatta personer i Örnsköldsvik minskar. 2018 hade 1 489 personer skulder hos Kronofogden men 2019 hade antalet personer minskat till 1 373.

Bland skuldsatta i kommunen så utgör män en klar majoritet, med 826 skuldsatta jämfört med 547 kvinnor. Flest skuldsatta fanns att hitta i åldersgruppen 45-54 år och minst antal skuldsatta i åldersgrupperna 0-17 år och 18-25 år. Den sammanlagda skuldsumman som kommuninvånarna var skyldiga minskade från 293,5 miljoner till 284,3 miljoner kronor.

För Västernorrland i stort så sågs en minskning av skuldsatta, från 8 859 under 2018 till 8 505 under 2019. Västernorrläningarnas sammanlagda skuldbelopp minskade från 1,69 miljarder till 1,67 miljarder kronor. I en intervju med SVT säger Kronofogdemyndighetens analytiker Johan Krantz att antalet skuldsatta minskat bland annat på grund av att Kronofogden beviljat fler skuldsaneringar och att färre personer har skulder till staten på grund av att radio- och tv-avgiften avskaffats.

Källor: Kronofogden, SVT.se

 

Dela med dig av denna artikel på: