Du är här

2020-01-09 - Trafik
Foto: Håkan Nordström

Färre dödsolyckor i trafiken under 2019

Under 2019 så var det mer än hundra färre personer som omkom i trafiken jämfört med 2018 enligt preliminär statistik från Transportstyrelsen.

2019 omkom 223 personer i olyckor på svenska vägar, vilket är 101 färre personer än 2018 då 324 omkom. Den typ av olyckor som minskade mest var personbilsolyckor, framförallt singelolyckor, men även motorcykelolyckor minskade ordentligt. Fordonskollisioner och fotgängarpåkörningar med dödlig utgång har också minskat. 

Tack vare att antalet olyckor minskat så tror Jonas Bjelfvenstam, generaldirektör för Transportstyrelsen, att det är möjligt att uppnå Nollvisionens etappmål för vägtrafiken rörande trafikolyckor:
– Som det nu ser ut är det möjligt att uppnå Nollvisionens etappmål för vägtrafiken som innebär högst 220 omkomna år 2020, men det kommer krävas fortsatta insatser från alla inblandade parter, såsom myndigheter, organisationer och enskilda trafikanter.

 
Dela med dig av denna artikel på: