Du är här

2020-01-08 - Samhällsinformation
Foto: Jonas Nordin

Kommunstyrelsen 7 januari

Under gårdagen höll kommunstyrelsen årets första sammanträde. Här följer kortfattad information från sammanträdet.

Örnsköldsviks kommun blir kranmärkt
Som ett led i ett miljömedvetet arbete och för att uppmärksamma tillgången på bra dricksvatten föreslår kommunstyrelsen att kommunkoncernen ska ”Kranmärka” verksamheten. Det innebär att kranvatten kommer att gälla vid kommunarrangerade event, konferenser/seminarier och sammanträden och att flaskvatten inte kommer att serveras. Flaskvatten ger upphov till 300 gånger större koldioxidutsläpp under produktion jämfört med samma mängd kranvatten. Till detta kommer ofta koldioxidutsläppen från ofta långa transporter av slutprodukten.

Inga ytterligare bussresesubventioneringar
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska avslå ett medborgarförslag som handlar om att kommunen bör införa ett billigt alternativ för bussresor, likt Härnösands kommun. Ungdomskortet har medfört en fördubbling av resande och därmed också avsevärt högre kostnader för kommunen, och kommunstyrelsen anser att man inte ska införa ytterligare subventioneringar inom nuvarande avtalsperiod.

Kommunstyrelsen föreslår också att fullmäktige ska avslå förslaget om gratis busskort för studerande vid SFI som är bosatta utanför centralorten. De personer som saknar ekonomiska förutsättningar kan ansöka om försörjningsstöd hos välfärdsförvaltningen.

Övriga ärenden:
Budget 2020, ekonomiska planer nämnder
Yttrande, utredning Digifysiskt vårdval (SOU 2019:42)
Rodretkoncernen, Årsplan
Utbetalning av partistöd
Kommunala pensionärsrådets protokoll
Redovisning av fattade delegationsbeslut, utskott.
Redovisning av delegationsbeslut, förtroendevalda och tjänstepersoner.

Klicka här för att komma till kommunens hemsida där du hittar fullständinga handlingar från sammanträdet.

 

Dela med dig av denna artikel på: