Du är här

2020-01-11 - Samhälle

Nya lagar 2020

Vuxna får jobba längre, barnens rättigheter blir tydligare och blåljuspersonalen får förhoppningsvis en tryggare tillvaro. Här är några av de förändringar i svensk lagstiftning som började gälla vid årsskiftet.

  • Anställninsskyddet förlängs i och med att åldern höjs för när arbetsgivare kan säga upp en anställd utan saklig grund. Gränsen är nu 68 år och kommer att höjas ytterligare 2023, till 69 år.
  • Värnskatten avskaffas vilket innebär att den extra statliga skatt på 5 procent, som dragits på inkomster över 59 000 kr i månaden, nu tas bort helt.
  • Elektronisk betalning blir ett krav vid rut- och rotarbeten, som inte längre får betalas kontant. Syftet är att minska risken för felaktiga utbetalningar och kravet underlättar för Skatteverket att kontrollera att betalning faktiskt har skett, vilket är en förutsättning för att rut- och rotavdrag ska medges.
  • Kapitalkravet sänks för privata aktiebolag, från 50 000 kr till 25 000 kr. Lagändringen ska göra bolagsformen mer tillgänglig och främja företagande. Även befintliga privata aktiebolag kan ta beslut om att minska sitt aktiekapital till 25 000 kronor.
  • Lagen om betaltjänster ändras med kravet att de största bankerna med verksamhet i Sverige ska tillhandahålla platser för kontantuttag till konsumenter och insättningar av dagskassor till företag, i betryggande utsträckning i hela landet.
  • FN:s barnkonvention blir svensk lag och ska tydliggöra att barn i rättsliga ärenden har egna specifika rättigheter. En lagändring som förväntas skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentliga verksamheter.
  • Sabotage mot blåljuspersonal införs som ett nytt brott som gör det förbjudet att angripa eller på annat sätt störa blåljuspersonalens arbete. Den nya lagen ska skydda personal inom polis, räddningstjänst och ambulanssjukvård från våld och sabotage.
  • Kamerabevakningslagen ändras så att Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Kustbevakningen och Tullverket får bedriva kamerabevakning utan tillstånd av Datainspektionen. Intresset för att kamerabevaka måste fortfarande väga tyngre än den enskildes intresse att inte bli bevakad. Den nya lagen införs för att förbättra möjligheten att bekämpa och lagföra brott.

Du kan klicka här för att komma till Regeringskansliets hemsida där du kan läsa mer om vilka nya lagar som börjar att gälla.

 

Dela med dig av denna artikel på: