Du är här

2020-12-30 - Bra att veta med Webben 7
Foto: Jonas Nordin

Tänk på detta rörande fyrverkerier

Snart är det nyår, och inför nyår kan det vara bra att komma ihåg att det nu gäller nya regler rörande fyrverkerier. Från och med 1 juni 2019 så får du nämligen inte längre skjuta raketer med styrpinne utan utbildning och tillstånd.

En raket med styrpinne är en fyrverkeripjäs som är fäst på en smal pinne, vanligtvis av trä och cirka 50-80 centimeter lång. För att få skjuta dessa så krävs det numera både utbildning samt tillstånd från kommunen. Det är fortfarande tillåtet att använda fyrverkeripjäser såsom fyrverkeritårtor utan utbildning eller tillstånd.
– Den nya föreskriften är en olycksförebyggande åtgärd då raketer med styrpinne var överrepresenterade i olycksstatistiken, säger Ann-Sofie Eriksson, chef för enheten för farliga ämnen på MSB.
– Allt fler svenskar blir medvetna om riskerna med fyrverkerier och vi ser ett växande stöd för de åtgärder som införs. Förhoppningsvis leder regelförändringarna också till att vi slipper problemen med att fyrverkerier avsiktligt riktas mot människor, säger Åke Persson, kemiingenjör och expert på Brandskyddsföreningen.
Du kan klicka häs för att läsa mer om de nya reglerna.

För den som vill avfyra fyrverkeripjäser utan styrraket så finns det en del lokala föreskrifter att följa:

 • I Örnsköldsviks kommun så får fyrverkerier bara avfyras på nyårsafton, påskafton och valborgsmässoafton mellan kl. 19.00 till 01.00 påföljande dag.
 • Under annan tid så krävs tillstånd från polismyndigheten.
 • Vid användande så måste hänsyn tas till platsens belägenhet och övriga omständigheter, och de får aldrig användas närmare än 200 meter från sjukhus och äldreboenden.

Generella råd som är bra att komma ihåg:

 • Du måste vara minst 18 år för att få köpa och hantera utomhusfyrverkerier
 • Kontrollera att fyrverkeripjäsen inte är skadad. Lämna alltid tillbaka skadade pjäser där du köpte dem.
 • Förbered ditt fyrverkeri i god tid.
 • Var nykter. Alkohol och fyrverkerier hör inte ihop.
 • Rigga upp pjäserna enligt bruksanvisningen.
 • Håll aldrig en tänd fyrverkeripjäs i handen, om inte bruksanvisningen tillåter det.
 • Luta dig aldrig över en tänd fyrverkeripjäs.
 • Håll dig på ett behörigt säkerhetsavstånd enligt bruksanvisningen och se till att dina åskådare också gör det.
 • Vänta med att gå fram till en fyrverkeripjäs som inte fungerar. Försök aldrig tända igen, om inte bruksanvisningen tillåter det.
 • Tänk på riskerna. Fyrverkeripjäser kan orsaka bränder eller andra skador.
 • Visa hänsyn. Tänk på att både människor och djur kan bli skrämda av fyrverkerier.

Läs mer om de lokala föreskrifterna på Örnsköldsviks kommuns hemsida. 

 

Dela med dig av denna artikel på: