Du är här

2019-12-12 - Nyheter/Reportage

114 miljoner kronor till länets jordbrukare

Från och med den 6:e december har Länsstyrelsen börjat betala ut direktstöd till länets jordbrukare. Totalt rör det sig om runt 114 miljoner kronor som betalas ut.

Direktstöden finns till för att ge förutsättningar för jordbruksproduktion, för att kunna hålla odlingslandskapen öppna, för att bidra till ökad konkurrenskraft och för ge mjölk- och köttproduktionen i länet möjligheter till att vara lönsamma. De ska även hjälpa till med att skapa bättre förutsättningar för generationsskiften och för jordbrukare att etablera sig. 

Runt 114 miljoner kronor betalas nu ut till länets jordbrukare, tillsamman med slututbetalningar av miljöersättningar och kompensationsstöd. På Länsstyrelsens hemsida nämner Ola Svensson, enhetschef för jordbrukarstöd och veterinär, hur viktigt jordbruken är för länet.
– Vi ska vara stolta över att vi har en jordbruksproduktion i Västernorrland. Ett livskraftigt jordbruk i länet ger många mervärden. Närodlat är en klimatmässigt bra produktion av livsmedel. Med ett aktivt jordbruk i länet värnar vi om den biologiska mångfalden, det skapas fler arbetstillfällen och det bidrar till en levande landsbygd.

 

Dela med dig av denna artikel på: