Du är här

2019-12-09 - Samhällsinformation

Underhållsarbete kan orsaka driftstörningar

Med start vecka 50 så kommer Miva att utföra underhållsarbeten av vatten- och spillvattenledningar från korsningen Kabyssvägen/Bonäsvägen och till Dekarsövägen. Arbetet väntas pågå fram till våren 2020 och kan föra med sig driftstörningar av vattenleveransen.

Underhållsarbetet görs inför arbetet med den nya gång- och cykelbanan som är planerad i Bonäset. Under perioden så kommer schaktarbeten för ledningar att utföras vilket kan innebära ett visst intrång på berörda fastigheter. Trafikanter bör vara uppmärksamma och ha överseende då det även kan förekomma trafikstörningar.

 

Dela med dig av denna artikel på: