Du är här

2019-12-06 - Nyheter/Reportage

Upphandling av simhall avbryts

På grund av att väntade byggkostnader överskrider budgeten så kommer den planerade tillbyggnaden med en ny simhall i anslutning till Paradisets upplevelsebad att stoppas tills vidare.

Örnsköldsviks kommun meddelar att de avbryter upphandlingen av den nya simhallen på grund av att de inkomna anbuden kraftigt överstiger budgeterade medel.
– Det är tråkigt att behöva göra halt i en viktig och attraktiv satsning. Men vi befinner oss i ett ansträngt ekonomiskt läge och jag ser det därför inte som försvarbart att utöka budgeterad investeringsram, säger kommunstyrelsens ordförande Per Nylén i ett pressmeddelande.

Närmast kommer berörda verksamheter inom kommunen att kallas samman för att diskutera den uppkomna situationen och hur kommunen ska gå vidare.
– Vi behöver sätta oss och resonera om vilka konsekvenser detta får, både ur själva simhallsfrågan, men även så konkreta saker som kommande simundervisning, säger Per Nylén.

 

Dela med dig av denna artikel på: