Du är här

2019-12-07 - Trafik
  • Foto: Håkan Nordström

Uppmaning till bilisterna: Sänk farten

Då och då är hästar med ryttare tvungna att använda landsvägen. Men det råder ofta stor osäkerhet om vad som gäller vid ett möte i trafiken.
Det viktigaste av allt; sänk farten rejält.

Ett hästekipage faller under fordonslagen så på en väg ska hästen betecknas som ett fordon. Ryttaren har i likhet med bilisten därför skyldighet att följa de allmänna trafikreglerna och uppmanas att göra sitt bästa för att inte vara i vägen för övriga trafikanter. Men det innebär också att bilisterna är skyldiga att visa respekt för hästekipagen, vilket handlar om att dämpa farten, hålla ut i sidled och att vara uppmärksam på eventuella signaler från ryttare och häst.
Enligt ett flertal verksamma och med hästar i Stall Lakasund är det många bilister som bryter mot principen.
– Ja, det är faktiskt fler som kör alldeles för fort än de som tar det försiktigt. Förmodligen handlar det om okunskap och brist på insyn i hur hästar fungerar, säger Anna Lindström.
När ekipagen befinner sig på en landsväg handlar det oftast om att ta sig från ett ridområde till ett annat och i det aktuella området kring Lakasund syns relativt många barn, ungdomar och vuxna till häst.  
– Helst vill nog ingen rida i trafiken, men dessvärre tvingas vi dit då vi inte vill förstöra stigar i skogen som lätt trampas sönder när marken är blöt, säger Johanna Påhlsson.

Därför vädjar hon, övriga på anläggningen samt sannolikt samtliga hästälskare i kommunen, om att bilförarna ska använda sitt sunda förnuft och generellt sänka hastigheten ordentligt i samband med ett möte eller en passering. På många håll handlar det om vägar med en begränsning till 70 kilometer i timmen och anpassar inte bilisterna hastigheten vid mötet med hästar, det vill säga sänker farten väsentligt, är det inte konstigt att många ryttare och hästar känner sig otrygga.
– Många bilister brukar trampa rejält på bromsen när de ser en älg. Den häst jag sitter på är cirka 100 kilo tyngre än en normalstor älg och även om den inte är vild så kan den bete sig olyckligt om den blir skrämd. Det är ett exempel som kan vara nyttigt att känna till, säger Anna Lindström.

Bestämmelser för den som leder, rider eller kör häst

  • Alla trafikanter ska iaktta den omsorg och varsamhet som krävs för att undvika olyckor.
  • Du ska färdas på höger sida av vägen, så nära kanten som möjligt. Använd vägrenen om det finns en sådan.
  • Du får inte färdas på gång- eller cykelbanor.
  • Du får inte färdas på motorväg eller motortrafikled.
  • Hastigheten får aldrig vara högre än att du behåller kontrollen över hästen och kan stanna om det behövs. I vissa särskilda fall ska man hålla tillräckligt låg hastighet – till exempel där barn finns på eller vid vägen, vid möte på smala vägar, i skarpa kurvor och vid backkrön.
  • Bestämmelserna om väjningsplikt och stopplikt gäller. Om du kommer från terrängen in på en väg har du väjningsplikt. 
  • Du ska ge tecken när du ska svänga. Tecken ges enklast genom att man räcker ut handen, som när man cyklar.
  • Om du kör med vagn eller släde i mörker ska du ha lykta med vitt ljus framåt, lykta med rött ljus bakåt, orange reflex åt sidorna och två röda reflexer baktill. Lyktorna ska sitta på vänstra sidan av ekipaget.

Källa: Transportstyrelsen

 

Dela med dig av denna artikel på: