Du är här

2019-12-08 - Motor

Är gamla bilar framtidens bilar?

Miljöpartiet föreslår en premie till de som konverterar om sin bensinbil till gas- eller etanoldrift. Förslaget ses som positivt av bland annat 2030-sekretariatet och Sveriges fordonsverkstäders förening, SFVF.

Är bilar som konverterats från bensindrift till etanol- eller biogasdrift lösningen på utsläppsfrågan? Det menar Miljöpartiet som nyligen presenterade ett förslag om en premie för konvertering av bensinbilar till antingen etanol eller biogas.
Enligt förslaget ska premien täcka delar av konverteringskostnaden för bilägaren. För konvertering till biogasdrift föreslås en premie på upp till 20 000 kronor, medan konvertering till etanol maximalt kan ge 5 000 kronor i bidrag. Att bidragstaken skiljer sig beror på att kostnaden för de två olika typerna av konvertering kostar olika. Att konvertera till etanol tar i regel 2-3 timmar i verkstad och kostar strax under 10 000 kronor, medan konvertering till biogas tar omkring två dagar och har därmed en ökad kostnad, runt 50 000 kronor.

Flera har ställt sig positiva till förslaget, däribland 2030-sekretariatet som arbetar för att säkerställa att målet om en fossil-oberoende fordonsflotta år 2030 uppfylls.
– Vi ser hur klimatpåverkan från transportsektorn ökar. Konvertering ger klimatnytta så fort bilen rullar ut ur verkstaden och tankas med det nya bränslet. Det ger dubbel nytta eftersom en fossilbil byggs om till förnybar drift, kommenterar Anna Lindén, 2030-sekretariatet.
Både tekniken och kunskapen finns och faktum är att det i dag konverteras ett par hundra bilar varje år.
– Vi kan konvertera bilar från årsmodell 2010 vilket betyder att 800 000 bilar kan konverteras till metangas. Det leder i sin tur till att vi kan och kommer nyanställa för att ställa om snabbare till miljövänligt drivmedel, säger Bo Ericsson, vd för Sveriges fordonsverkstäders förening, SFVF.
Etanolkonverteringen är i dag mer begränsad, men verkstäderna menar att de står beredda så fort regelverket uppdateras.
Blir förslaget verklighet skulle det kunna ge en stor miljövinst. I dag finns det närmare tre miljoner bensinbilar registrerade i Sverige, många av dessa kommer att rulla hela 2020-talet.

 

Dela med dig av denna artikel på: