Du är här

2019-12-02 - Näringsliv
Eva Nyh Hederberg, vd på BizMaker och Sara Nylund, vice ordförande Regionstyrelsen. Foto: BizMaker

800 000 i stöd till länets företagsutveckling

Innovationsbolaget BizMaker tar under de kommande två åren emot ett stöd på 800 000 kr som ska gå till att stärka länets företagsutveckling.

– En ökad regional finansiering möjliggör att vi på ett ännu bättre sätt kan bidra till hållbar tillväxt och förnyelse över hela Västernorrland, säger Eva Nyh Hederberg, vd på BizMaker.

BizMaker arbetar för att bland annat främja företagsutvecklingen och förnyelse av näringslivet i länet. För att hjälpa utvecklingen så tar de under de kommande två åren emot ett basfinansieringsstöd på 800 000 kr från Region Västernorrland.

Medlen ska bidra till att bibehålla och utveckla verksamheten i hela länet och säkerställa att geografin inte blir ett hinder för företag och organisationer som vill växa i Västernorrland. Under avtalsperioden ska BizMaker, utifrån sin verksamhet och kompetens, även bidra i arbetet med den regionala utvecklingsstrategin, som innebär att kunna erbjuda ett innovativt klimat där företag på ett hållbart sätt kan växa och skapa sysselsättning i länet.
– Vi är glada över det stora förtroende som finns för vår verksamhet. En ökad regional finansiering möjliggör att vi på ett ännu bättre sätt kan bidra till hållbar tillväxt och förnyelse över hela Västernorrland. I vårt arbete framåt ligger stort fokus på att stötta utveckling av företag och innovationer som bidrar till de globala hållbarhetsmålen, säger Eva Nyh Hederberg.

BizMakers tjänster och kreativa miljöer för idéutveckling, innovationsprocesser och stöd till startups ska bidra till målet att öka Västernorrlands attraktionskraft i ett nationellt och globalt perspektiv.
– BizMaker är en viktig verksamhet för att skapa tillväxt i regionen, de har en geografisk bredd och en tematisk spets i sin roll att hjälpa företag på sin tillväxtresa, säger Sara Nylund, vice ordförande Regionstyrelsen.

Avtalet löper under perioden 1 december 2019 - 31 december 2021.

 

Dela med dig av denna artikel på: