Du är här

2019-11-22 - Miljö

Ökat intresse för solel och hållbara transporter

Sveriges kommunala energi- och klimatrådgivare har i två gemensamma projekt fokuserat på solel och hållbara transporter. Satsningen som handlat om att stötta privatpersoner, företag och organisationer i övergången till mer förnybara och klimatsmarta alternativ har fått gott gensvar.

Under 2018 och 2019 har klimat- och energirådgivare i 284 av Sveriges kommuner, tillsammans med Energimyndigheten, kraftsamlat kring två nationella projekt. Det ena har handlat om vägledning vid investering och installation av solceller och det andra om hur man går tillväga för att uppföra laddplatser till elfordon.

Projekten har fått gott gensvar i hela landet, så även i Örnsköldsvik. Där har klimat- och energirådgivaren anordnat fyra informationsträffar som har riktat sig till företagare, bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Träffarna har haft lite olika inriktningar beroende på målgrupp.
– Vi märker på förfrågningarna att det finns ett ökat intresse för solcellsinstallationer från villaägare i Örnsköldsvik med omnejd. Vi anordnade en föreläsning om solceller i våras och intresset från privatpersoner överraskande oss faktiskt, berättar Håkan Jonsson, klimat- och energirådgivare i Örnsköldsviks kommun.

Antalet ansökningar om stöd för installation av solceller uppgick i Västernorrlands län till drygt 600 under perioden 1 november 2017 – 31 oktober 2019. Cirka en tredjedel av dessa har beviljades och utbetalats till ett belopp av 14 miljoner kronor, enligt statistik från Boverket.

Inom projektet för hållbara transporter har privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar bland annat fått stöd i hur man installerar laddplatser för elfordon. I Örnsköldsvik har det största intresset kommit från bostadsrättföreningar när det gäller laddplatser för elbilar.
– Vi ser att energi- och klimatrådgivarna många gånger ger det stöd som gör att man går från ord till handling. De tillför information om tekniken och vad som är viktigt att tänka på. Dessutom vet de vad som gäller lokalt och i vilken ordning allt ska göras, säger Anna Derneryd, Energikontor Väst, som leder det nationella projektet för solel.
– Jag personligen har installerat solceller redan hösten 2015 och åkt elbil i drygt två år så jag kan svara på hur det fungerar och vad man bör tänka på utifrån mina erfarenheter och de frågor jag får privat, säger Håkan Jonsson energi- och klimatrådgivare, Örnsköldsviks kommun.

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen är en kostnadsfri och kommersiellt oberoende tjänst som riktar sig till hushåll, små och medelstora företag, bostadsrättsföreningar och organisationer.

 

Dela med dig av denna artikel på: