Du är här

2019-11-20 - Nyheter/Reportage
Foto: Lena Landar

Fortsatt satsning på hälsofrämjande innovationer

Region Västernorrland får upp till 2,5 miljoner kronor som ska gå till satsningar på hälsofrämjande idéer och innovationer.

I samarbete med bland annat näringslivet så driver Region Västernorrland projekt och testbädd som ämnar att finna och testa nya idéer och innovationer som är hälsofrämjande.
– Vår testbädd ska vara en snabb och enkel väg för att testa idéer för att avgöra dess potential och möjliggöra vidareutveckling, säger Linda Johansson Bäck, enhetschef för Utveckling och innovation.

Den statliga innovationsmyndigheten, Vinnova, ger nu regionen ett statligt stöd på upp till 2,5 miljoner kronor som under en tvåårsperiod ska bidra till att möjliggöra testning och spridning av innovationerna. 
– Vi i Region Västernorrland investerar motsvarande belopp i projektet som en del i genomförandet av vår digitaliseringsstrategi och satsning på innovationer och förebyggande hälsoarbete. Tillsammans med andra aktörer i länet kan vi nu fortsätta utveckla idéer och digitala lösningar som kan förbättra invånarnas hälsa, säger Hans Wiklund, regiondirektör, på regionens hemsida.

 

Dela med dig av denna artikel på: