Du är här

2019-11-14 - Nyheter/Reportage

Rekordmånga unga vuxna bor hemma

I Hyresgästföreningens nya rapport ”Unga vuxnas boende i Sverige 2019” så framgår det att mer än en fjärdedel av unga vuxna i Sverige bor hemma hos föräldrarna.

Sedan 1997 har Hyresgästföreningen undersökt hur unga vuxnas boendesituation ser ut. I den senaste rapporten framgår det att 27 procent av unga vuxna i åldrarna 20-27 bor hemma hos sina föräldrar, vilket motsvarar 280 000 personer. Det är den högsta siffran som uppmäts sedan starten. 238 000, 85 procent, uppger att de vill flytta hemifrån inom det närmsta året. 

Enligt rapporten så ligger bostadsbristen bakom att så många unga vuxna idag bor hemma. Var fjärde ung vuxen tvekar inför att bilda familj på grund av läget på bostadsmarknaden och ungefär en av tre tvekar att flytta till en annan ort på grund av bostadsbristen. Bland de som har flyttat hemifrån så uppger 35 procent (motsvarande 221 000 personer) att de har inkomster som ligger under Konsumentverkets basnivå (6 350 kr i månaden efter att boende är betalt). 129 000 unga vuxna uppger att de lever under Kronofogdens lägstanivå för att kunna behålla skuldsanering (4923 kr i månaden efter boendet är betalt). 

Källa: Hyresgästföreningen

 

 
Dela med dig av denna artikel på: